Vizuálny manažment

Cieľom produktov pre vizuálny manažment je flexibilne reagovať na rastúce zmeny po štíhlom vizuálnom manažmente, ktorý je jednoduchý a efektívny. Najdôležitejšie na vizuálnom manažmente sú správne odkomunikované informácie, ktoré tak, ako sa odovzdajú, tak sa aj prijímajú. Bez informačného šumu.

Pre tento segment ponúkame množstvo výrobkov od širokého spektra podlahového značenia, visiaceho označovania až po vizuálne tabule s množstvom doplnkov pre nadimenzovanie podľa Vašich požiadaviek.