5S/TPM/KANBAN/LEAN

Tento sortiment produktov spĺňa požiadavky preventívnej údržby vo výrobných priestoroch, dodržiavanie metód 5S, TPM a LEAN. Tieto produkty poskytujú podporu úspešnej a funkčnej integrácie, čím sa zvýši kvalita výrobných procesov a tým aj efektivita výroby.